Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Tariffoppgjøret 2018 – Viktig å huske på ved lokale forhandlinger

  LO har tidligere vedtatt tariffoppgjøret etter at de samordnede forhandlingene med NHO ble avsluttet. Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør.

 • Eventuell streik kan forhindre deleleveranser

  Deleleveranser kan utebli. Det er en mulig konsekvens av streiken. Både spedisjonsfirmaer og logistikklagre er tatt ut i streik og det kan dermed bli leveringsproblemer.

 • Bedrifter må ta tak i personvern

  25. mai 2018 kommer en helt ny lov om personvernopplysninger. Den loven vil kreve endringer hos deg. Det er snakk om innføring av ny personvernforordning (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av data, utstyr og sosiale medier – alle er viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften.

 • Tariffoppgjør 2018

  Tariffoppgjøret 2018 blir et såkalt samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO skal ha hovedansvaret for årets forhandlinger. Det vil i tillegg bli en egen forhandlingsprosess mellom Norsk Industri og Fellesforbundet hvor temaet vil omhandle regler for reise, kost og losji. NBF vil være representert i NHOs forhandlingsdelegasjon.

 • Når bileier ikke vil betale for utført reparasjon - fordi han ikke selv har bestilt verkstedsoppdraget

  Denne problemstillingen er ikke så upraktisk. Bileiers samboer bestiller oppdraget utført, forholdet tar slutt og bilens registrerte eier krever bilen utlevert uten å betale for utført arbeid. Her er mange verksted usikre på hvordan situasjonen skal håndteres.

 • Rettingsforsøk eller feilsøking – har det noen betydning?

  Etter Forbrukerkjøpsloven har selger som hovedregel to forsøk på å rette samme mangel, og unntaksvis flere rettingsforsøk dersom det foreligger "særlige grunner", jf. § 30. Ofte gis selger flere rettingsforsøk etter unntaksregelen ved reklamasjon på bil, men det omtales ikke nærmere.

 • Høringsuttalelse – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

  NBF har avgitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om EUs forslag til nytt direktiv om forbrukerkjøp. Dersom direktivet vedtas, vil den norske forbrukerkjøpsloven måtte endres på flere områder.

 • Opplys om tidligere bruk

  Ved forbrukerkjøp har selger opplysningsplikt om forhold ved bruktbilen og dens bruk. Det kan være vanskelig å vite hvilke opplysninger selger plikter å gi. Utgangspunktet er at alle opplysninger som kan ha betydning for forbrukerens beslutning av om bilen skal kjøpes og til hvilken pris er relevante.

 • Når leasingbilen tilbakeleveres med mangelfull servicehistorikk - Hva da?

  Leietaker skal sørge for vedlikehold og service på bilen han leaser. Hvilke konsekvenser får det at leietaker misligholder denne plikten? Hvordan beregner man påkost for mangelfull service?

 • Personvernveileder

  NBF har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern.

 • Avslutning av arbeidsforhold

  Ved avslutning av et arbeidsforhold er det veldig viktig å gjøre dette på en ryddig måte, enten det gis en oppsigelse eller avskjed. NBF har laget en kort veiledning med de viktigste punktene.

 • Regler, vilkår og ansvar ved verkstedarbeid på kundebiler.

  Bilverkstedenes arbeid på kundebiler (forbrukerkunder) reguleres i Lov om håndtverkertjenester. Loven omhandler blant annet krav til fagmessighet, plikt til å veilede kunden, forsinkelser av tjenesten, når det foreligger mangler ved arbeidet og regler for reklamasjon mm.

 • Unngå "utbedringsfellen"

  Kampen om kundene er stor, og det gjelder å vise at kunden tas på alvor. Dette gjelder også der kunden hevder bilen har mangler. Det er riktig, både kommersielt og rettslig, å ta reklamasjoner på alvor. Likevel må det advares mot å ta den gamle læresetningen om at "kunden har alltid rett" for bokstavelig.

 • Verkstedets frarådingsplikt

  Alle bilverksteder har en plikt til å fraråde reparasjoner som vil være uforholdsmessig dyre eller har liten nytte for en forbruker. Denne frarådingsplikten er nedfelt i Håndverkertjenesteloven. Bakgrunnen for plikten er at verkstedet har den bilfaglige kompetansen som profesjonell part. Derfor vil man påse at verkstedet har forbrukerens interesser som første prioritet, og ikke egen vinning.

 • Tariffoppgjøret 2017 – Viktig å huske på ved lokale forhandlinger

  LO har tidligere vedtatt tariffoppgjøret etter at forhandlingene med NHO ble avsluttet. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. De lokale forhandlingene innenfor alle NBFs tariffområder blir neste steg i forhandlingene.

 • Oppsigelse av ansatte i prøvetiden

  NBF har hatt henvendelser den seneste tiden vedrørende oppsigelse av ansatte i prøvetiden. Felles for noen av henvendelsene er at arbeidsgiveren har kommet sent på banen – dvs. varslet en mulig oppsigelse rett før prøvetiden har gått ut. Dette er uheldig, selv om grunnene til oppsigelse kan være saklige. I ytterste konsekvens kan en slik oppsigelse bli sett på som usaklig og bli ansett som ugyldig.

 • Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2017 (87 % regelen)

  Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87 % regelen, med virkning fra 1. januar 2017.

 • Urettmessig hevingskrav

  Det er lett å forstå at kunder kan bli frustrerte over at bilen viser seg å ikke svare til avtalen eller forventingene. I en slik situasjon vil det fort dreie seg om mangler, som selger må ta ansvar for. Normalt skjer dette ved at selger reparerer mangelen.

 • Leasing og leietakers forpliktelser

  Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold er revidert. Denne skal ligge som et vedlegg til leasingavtalene og undertegnes av alle tre parter ved leasingforholdets start.

 • Salg av bil for kunde – forsikringsdekning

  Bilforhandlere som tar inn bil(er) som skal selges for kunde (formidlingssalg), må være oppmerksomme på at slike biler vanligvis ikke er forsikret mot underslag

 • Forbrukers bruktbilforventninger

  Ved bruktbilsalg som ved nybilsalg får forbrukeren 5 års reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Betyr dette at forbruker kan forvente det samme av bruktbiler som av nybiler? Betyr det at forbrukeren har krav på problemfritt og kostnadsfritt bilhold i 5 år?

1-21 av 51 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring